دریافت پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب گروه درمانی (مرحله ی کار عمل گروه) جرالد کوری – 28899

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب گروه درمانی (مرحله ی کار عمل گروه) جرالد کوری، شامل: موارد پاورپوینت فصل پنجم,کتاب گروه درمانی,مرحله ی کار عمل گروه,جرالد کوری,گروه درمانی ppt,pdf گروه درمانی کری,ppt جرالد کری,خلاصه گروه درمانی جرالد کوری,پاورپوینت گروه درمانی کری می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب گروه درمانی (مرحله ی کار عمل گروه) جرالد کوری و ماریان اشنایدر کوری در قالب  pptx  و در حجم 62 اسلاید:  

بخشی از متن:  
میان مراحل گروه هیچ حد فاصل قطعی ومسلمی وجود ندارد.درعمل،همپوشی قابل ملاحظه ای میان مراحل به چشم می خورد.این امر به ویژه درمورد حرکت ازمرحله ی انتقال به مرحله ی کار(عمل)صادق است.درواقع،حدفاصل ظهور تعارضات ومقاومت –که خصیصه ی مرحله ی انتقال است- وحل وفصل این تعارضات ومقاومت که به منظور حرکت دادن گروه به سوی مرحله ای پیشرفته تر صورت می گیرد،امری ظریف است.
بسیاری از گروهها هرگز به سطح واقعی کار(عمل)نمی رسند،هرچند،درتمامی مراحل،گروه نه فقط در مرحله ی کار(عمل)،کارهای مهمی صورت می گیرد.حتی وقتی گروه درجا می زند،یا دچار تعارض می شود،یا اعضا شدیدا مضطرب ومردد می شوند،درسهای فراوانی را می توان ازآن آموخت.
 اینکه گروه درمرحله ی کار(عمل)قرار داشته باشد.به معنای آن نیست که تمامی اعضا قادر به کارکرد بهینه هستند.درواقع،برخی اعضا ممکن است دراقلیت قرار بگیرند،عده ای ممکن است شدیدا مقاوم وبرخی نیز شاید احساس نکند که قسمت لاینفکی از گروه به شمار می آیند. درفصل حاضر به وارسی این پرسش ها می پردازیم: -ویژگی های مرحله ی کار(عمل)چیست؟ -رهبر گروه چگونه حرکت ازمرحله انتقال به مرحله ی کار(عمل)را تسهیل  می کند؟ -انسجام چگونه باعث پرورش روح کارایی درمیان اعضای گروه می شود؟ -خودفاش سازی های رهبر واعضای گروه چه اهمیت خاصی درطی مرحله ی کار(عمل)دارند؟ -مباحثی که در طی این دوره درمورد یار-رهبر درنظر داشت،چیستند؟
دریافت جداگانه هر فصل از کتاب: