دریافت پاورپوینت فصل یکم 1 کتاب گروه درمانی (مقدمه ای برکارگروه) جرالد کوری – 28883

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل یکم 1 کتاب گروه درمانی (مقدمه ای برکارگروه) جرالد کوری، شامل: موارد خلاصه گروه درمان کوری,پاورپوینت فصل یکم 1 کتاب گروه درمانی,پاور فصل یکم گروه درمانی کری,خلاصه کتاب گروه درمانی جرالد کری,پاورپوینت و نکات فصل یکم گروه درمانی,خلاصه کتاب گرو,ه درمانی ppt می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل یکم 1 کتاب گروه درمانی (مقدمه ای برکارگروه) جرالد کوری و ماریان اشنایدر کوری در قالب  pptx  و در حجم 18 اسلاید: 

بخشی از متن:
گروهها با توجه به اهداف ازهم تفاوت دارند:
-فنون مورد استفاده 
-نقش رهبر
-شرایط آموزش
-نوع افراد شرکت کننده

گروه تکلیف -کار
متخصص گروه تکلیف –کار به گروه هایی مانند گروه های ضربت،کمیته ها،گروه های برنامه ریزی،سازمان های اجتماعی،گروه های بحث،حلقه های مطالعه،گروه های یادگیری وسایرگروه ها ی مشابه جهت تصحیح یا رشد کارکرد کمک می کند.
تاکید اصلی دراین گروه ها برکاربرد اصول و فرآیندهای پویایی گروه به منظور بهبود شیوه های کار وتسریع در تحقق اهداف کاری مشخص شده است. 
دریافت جداگانه هر فصل از کتاب: