دانلود فایل جدید پاورپوینت خوانایی(فصل سوم محیط های پاسخده)

دانلود فایل جدید پاورپوینت خوانایی(فصل سوم محیط های پاسخده)

توضیحات:
فایل پاورپوینت خوانایی(فصل سوم محیط های پاسخده)،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
مردم زمانی می توانند از منافع گزینه های عرضه کیفیت(نفوذ پذیری ، گوناگونی ….) بهره گیرند که بتوانند سامان فضایی آن مکان و آنچه را که در آنجا می گذرد .درک کنند.(تصویر ذهنی )
به گفته لینچ منظور از تصویر ذهنی همه ی برداشت ها، دانسته ها، باورها و چشمداشت هایی است که فرد از محیط پیرامون خود دارد.

تصویر ذهنی :
روابط ، خاطرات ، تجربه ها
دانسته های سه بعدی دریافت شده از منظر

کیفیتی که موجبات قابل درک شدن یک مکان را فراهم می آورد خوانایی می نامیم.
و…

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف خوانایی
سطوح مختلف خوانایی
بررسی میزان خوانایی درعصر سنتی و عصر مدرن
عناصر کالبدی کلیدی
افزایش خوانایی عناصر شهری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت تناسبات بصری(9 اسلاید)