دریافت آزمون عملکردی (ریاضی ششم، فصل هفتم، مبحث تقریب) – 28858

عناوین کلیدی فایل آزمون عملکردی (ریاضی ششم، فصل هفتم، مبحث تقریب)، شامل: موارد آزمون عملکردی ریاضی ششم فصل هفتم مبحث تقریب,آزمون عملکردی ریاضی ششم می باشد:

توضیحات:

آزمون عملکردی (ریاضی ششم، فصل هفتم، مبحث تقریب)


این فایل دارای شش صفحه می باشد.

علاوه بر آن این آزمون توسط دانش آموز حل شده و با بازخوردهای لازم به صورت عکس در فایل ورد قرار گرفته است.

آزمون عملکردی   
پایه ششم درس ریاضی    
موضوع:  تقریب       
صفحه: 132      
زمان: 30 دقیقه