دریافت خلاصه کتاب مهندسی نرم افزار پرسمن (109 صفحه) – 28844

عناوین کلیدی فایل خلاصه کتاب مهندسی نرم افزار پرسمن (109 صفحه)، شامل: موارد خلاصه کتاب,مهندسی نرم افزار,پیام نور,مهندسی کامپیوتر,مهندسی فناوری اطلاعات,تجزیه و تحلیل سیستم ها می باشد:

توضیحات:

خلاصه کتاب مهندسی نرم افزار پرسمن (109 صفحه)  

خلاصه کتاب مهندسی نرم افزار پرسمن شامل سرفصلهای زیر: 
نرم افزار و مهندسی نرم افزار 
مدل های فرایند 
توسعه چابک 
اصول راهنما در مهندسی نرم افزار 
شناخت خواسته ها 
مدل سازی خواسته ها:سناریوها، اطلاعات و کلاس های تحلیل 
مدل سازی خواسته ها:جریان، رفتار، الگوها و برنامه های تحت وب 
مفاهیم طراحی 
طراحی معماری 
طراحی در سطح مولفه ها 
طراحی برنامه های تحت وب 
مفاهیم کیفیتی 
تکنیک های مرور نرم افزار 
تضمین کیفیت نرم افزار
راهبردهای آزمون نرم افزار
آزمون برنامه های کاربردی سنتی
آزمون برنامه های شیء گرا
آزمون برنامه هاي کاربردي تحت وب
طراحی مبتنی بر الگوها
مدل سازی و وارسی رسمی
مدیریت پیکربندی نرم افزار
معیارهای محصول