دریافت پاورپوینت خودشیفتگی وخیم (دیدگاه کرنبرگ) – 28841

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت خودشیفتگی وخیم (دیدگاه کرنبرگ)، شامل: موارد خودشیفتگی وخیم ,ویژگی‌های خودشیفتگی وخیم,نظریه خودشیفتگی کرنبرگ,ارتباط برقرار کردن با فرد خودشیفته وخیم,ارتباط با فرد خودشیفته,درمان خودشیفتگی وخیم,درمان خودشبفته,شخصیت خودشیفته وخیم می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت خودشیفتگی وخیم (دیدگاه کرنبرگ) در قالب pptx  و در حجم 18 اسلاید:


بخشی از متن:
در نظریه اتوکرنبرگ، سه نوع سازمان شخصیت نوروتیک یا سالم (واقعیت سنجی سالم)، مرزی (مرز بین نوروتیک و سایکوتیک) و سایکوتیک (واقعیت سنجی مختل) معرفی شده است. در قسمت بالاتر سازمان مرزی، یعنی سمت نزدیکتر به شخصیت سالم، شخصیت خودشیفته قرار گرفته. اما در قسمت پایین‌تر سازمان مرزی، یعنی قسمت نزدیکتر به شخصیت سایکوتیک، خودشیفتگی وخیم قرار دارد.

فهرست مطالب:
مقدمه 
خودشیفتگی در نظریه کرنبرگ
ویژگی‌های خودشیفتگی وخیم
تفاوت شخصیت خودشیفته وخیم با شخصیت ضد اجتماعی
ارتباط برقرار کردن با فرد خودشیفته وخیم
ارتباط با فرد خودشیفته
درمان خودشیفتگی وخیم
سخن اخر