دریافت پاورپوینت فصل 3 سوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد 1 هالجین (ارزیابی) – 28828

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل 3 سوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد 1 هالجین (ارزیابی)، شامل: موارد پاورپوینت فصل سوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد 1 هالجین,پاورپوینت فصل3 سوم آسیب شناسی روانی ارزیابی,پاورپوینت آسیب شناسی روانی هالجین جلد یک,خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک,پاورپوینت نکات فصل سوم کتاب آسیب شناسی روانی هالجین می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل 3 سوم (ارزیابی) کتاب آسیب شناسی روانی؛ دیدگاه‌های بالینی درباره اختلالات روانی بر اساس DSM-5 (جلد 1) نوشته ریچارد هالجین، سوزان‌کراس ویتبورن ترجمه یحیی سیدمحمدی در قالب pptx  و در حجم 38 اسلاید:  


بخشی از متن:
ارزیابی روانشناختی
شیوه اي است که به موجب آن متخصص بالینی عملکرد شناختی و روانی-اجتماعی و شخصیت فرد راارزیابی رسمی می کند.
ارزیابی ها باید از معیارهایی تبعیت کنند که تضمین کند آنها نتایج بسیار دقیق و تجدیدشدنی به بار می آورند. ارزیابی ها باید صرف نظر از زمانی که ارایه شده اند نتایج یکسانی به بار آورند و فرد باید به مواد آزمون به شیوه مشابه پاسخ دهد. در این زمینه ملاك هاي زیر باید برقرار باشد:
اعتبار: بیانگر آن است که آزمون تا چه اندازه آنچه براي ارزیابی آن طراحی شده، ارزیابی می کند. (آزمون هوش باید هوش را ارزیابی کند نه شخصیت را)
پایایی: نتایج از یک متخصص به متخصص دیگر تفاوت نداشته باشد.استاندارد بودن: دستورالعمل هاي آزمون براي اجرا و نمره گذاري مشخص باشد. هر فردي که آزمون را دریافت می کند مقدار زمان یکسانی داشته باشد، و هر فردي که آن را نمره گذاري می کند ملاك هاي یکسان از پیش تعیین شده اي داشته باشد.علاوه بر ان نمره معینی که فرد در آزمون میگیرد باید معنی روشنی داشته باشد.قابلیت کاربرد براي آزمودنی هایی با پیشینه مختلف: هماهنگ کردن با سطح توانایی، زبان، فرهنگ، سن، بیماري هايمختلف، …
فایل های دیگر این کتاب: