دریافت پاورپوینت فصل 2 دوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد 1 هالجین (تشخیص و درمان) – 28819

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل 2 دوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد 1 هالجین (تشخیص و درمان)، شامل: موارد پاورپوینت فصل 2 دوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد 1 هالجین (تشخیص و درمان),پاورپوینت فصل دوم آسیب شناسی روانی,پاورپوینت آسیب شناسی روانی هالجین جلد یک,خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک,پاورپوینت نکات فصل دوم کتاب آسیب شناسی روانی هالجین,هالجین,سوز می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل 2 دوم (تشخیص و درمان) کتاب آسیب شناسی روانی؛ دیدگاه‌های بالینی درباره اختلالات روانی بر اساس DSM-5 (جلد 1) نوشته ریچارد هالجین، سوزان‌کراس ویتبورن ترجمه یحیی سیدمحمدی در قالب pptx  و در حجم 25 اسلاید:  


بخشی از متن:
تشخیص 
استفاده از واژه درمانجو به جاي بیمار مناسب تر است چون اصطلاح بیمار مفهوم شرکت کننده منفعل به جاي فعال را به طور
ضمنی در خود دارد. اما مواقعی هست که اصطلاح بیمار مناسب تر 
است مثلا در درمان سرپایی و حقوق بیمار.
تشخیص مستلزم آن است که متخصص بالینی رویکرد منظمی براي طبقه بندي اختلالات داشته باشد.
وظیفه راهنماي تشخیصی این است که بر اساس وجود یا عدم وجود مجموعه مشخصی از نشانه ها، تشخیص هایی ارایه کند..
بدون راهنماي تشخیصی دقیق نمی توان بهترین مسیر درمان را مشخص کرد.استفاده از واژگان مشترك در راهنماي تشخیصی در گزارش ها امکان ارتباط بین متخصصان را ایجاد می کند.
فایل های دیگر این کتاب: