دریافت پاورپوینت آموزش جذب اتمی – 28749

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آموزش جذب اتمی، شامل: موارد پاورپوینت آموزش جذب اتمی می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 71 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

بر اساس جدول تناوبی از یک جایی به بعد فلزات سنگین قرار دارند

عناصری از جدول تناوبی

فلز( چکش خوار، درخشش فلزی، رسانایی الکتریکی، کاتیون تشکیل می­دهند، اکسید بازی دارند).

جرم حجمی بالایی دارند.

اما AS ، Al، Hg

تاریخچه تعریف

اولین بار در سال 1936 فلزات سنگین مطرح شدند و دوباره در 30-40 سال اخیر مصطلح شده است، مجموعه ای از فلزات و شبه فلزات که با آلودگی های غذایی یا محیطی و یا مسمومیت در ارتباطند

فهرست مطالب و اسلایدها:

لامپ های کاتدی توخالی : ( HCL )

روش تصحیح دو خطی

تعادل های تفکیک

تداخل های طیفی

تداخل های شیمیایی

تداخل های شیمیایی

تشکیل ترکیب کم فرار

روش های حذف

نیم رخ های جذب شعله ای

حدود آشکار سازی