دریافت پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالادرسیستم هماهنگ شده – 28745

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالادرسیستم هماهنگ شده، شامل: موارد پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالادرسیستم هماهنگ شده می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 87 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

طي اعصار و قرون گذشته، طبقه بندي كالا از توجه خاصي برخوردار بوده است. در ابتدا اين توجه از جانب مقاماتي ابراز مي شد كه مالياتها و عوارض راهداري را در رابطه با كالاهايي كه در محدوده قلمرو يا در مناطق مرزي كشور مبادله مي گرديد وضع و وصول مي كردند. و به مرور زمان دستيابي به اطلاعات آماري نيز بتدريج اهميت يافت.

در ابتداي امر سيستمهاي طبقه بندي كالا بسيار ساده بودند و در اكثر موارد از يك فهرست الفبايي تشكيل مي شدند كه كليه يا برخي از اقلام مندرج در آن از پرداخت ماليات معاف بودند و يا ماليات خاصي به آن تعلق مي گرفت.

با افزايش تعداد كالاهاي مورد مبادله و تنوع حقوق گمركي و معافيت ها، ضرورت ايجاد يك سيستم طبقه بندي مبتني بر ضوابط ويژه احساس شد.

اين امر موجبات ايجاد سيستم هاي طبقه بندي مختلف در طي زمان را فراهم نمود كه در نهايت منجر به ايجاد «سيستم هماهنگ شده» گرديده اند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

تاريخچه

اساس ساختار سيستم هماهنگ شده (HS)

توصيف کالا

معيارهاي طبقه بندي کالا

راهنمای طبقه بندی اجزاء و قطعات (Parts) کالاها در سیستم هماهنگ شده (HS)