دریافت پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی – 28741

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی، شامل: موارد پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:294 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

ميانه و ديگر چندك
به ‌منظورجلوگيري از خطاي ايجاد شده توسط مقادير خيلي بزرگ يا كوچك ، گاهي اوقات بهتر است ”وسط“ يا ”مركز” يك مجموعه از داده را بوسيله اندازه‌هاي آماري ديگر به جز ميانگين توصيف كنيم .

تعريف : يكي از اين مقياس ها يعني ميانة n مقدار ما را ملزم مي‌سازد كه داده‌ها را بر حسب اندازة نمونه مرتب كنيم .

وقتي كه n فرداست ، ميانه برابر با وسط داده هاست .

وقتي كه n زوج است ، ميانه برابر با ميانگين دو عددي است كه نزديك وسط داده‌ها هستند.

فهرست مطالب واسلایدها:

مقدمه

فصل 1 : آمار توصیفی وارائه داده ها

فصل 2 : احتمال

فصل 3 : متغیر های تصادفی و توزیع آنها

فصل 4 : معرفی چند توزیع احتمال گسسته

فصل 5 : معرفی چند توزیع احتمال پیوسته

فصل 6 : استنباط آماری

فصل 7 : رگرسیون