دریافت پاورپوینت آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار – 28737

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار، شامل: موارد پاورپوینت آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 27 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

خوداشتغالی مساوی است:

با کاری توام با ریسک و غیر مزد بگیری که در منزل یا خارج منزل و بصورت فردی یا خانوادگی و یا بکار گماردن افرادی انجام شود در واقع این افراد نه جزو دسته اول(استخدام) هستند نه جزو دسته سوم(کارآفرینی

لازمه تشخیص قطعی نسبت به این افراد کدام زندگی شغلی را انتخاب کرده اند یا خواهند کرد این است که مدتی درحدود 3 تا 5 سال از انتخاب شغلشان گذشته باشد.

بنابراین گذشت 3 تا 5 سال از شروع فعالیت،نشانه آن است که فرد احتمال تغییر زندگی شغلی کمتری خواهد داشت.

تصمیم به کارآفرینی و ورود به دنیای کسب و کار هر زمان شما اولین حرکت و اقدام را در مورد خواسته هایتان انجام دادید آن وقت می توانید بگویید که من آن موضوع را خواستم و تا آن زمان فقط در ذهنتان خواسته اید و این نوع خواستن(خواستن ذهنی)اصلا“ خواستن به حساب نمی آید چه برسد به اینکه به توانستن منجر می شود.

برای بازنشستگی باید 40-50 سال کار کنم.

برای گرفتن کمربند سیاه در کسب و کار احتیج به تواناییهای جسمی بالایی دارم.

به انتقاد و عیب جویی بیشتر از تعریف و تمجید احتیاج دارم(نقاط ضعفم را باید بیشتر از نقاط قوتم بشناسم).

دنیا به شما بدهکار است.

به زمان و سرمایه بیشتر از کمک دیگران نیازمندیم.

فهرست مطالب و اسلایدها

آشنایی با انواع زندگی شغلی و تعاریف آنها

مقایسه انواع زندگی شغلی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها و ارزشگذاری در مورد آنها

تعیین علائق و مهارتها و انتخاب یک زندگی شغلی متناسب با این علائق