دریافت پاورپوینت آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن – 28735

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن، شامل: موارد پاورپوینت آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 25 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

آلیاژ CO-30Cr اساس بسیاری از آلیاژهای مورد استفاده در ساخت ابزارهای جراحی ودندانپزشکی است این آلیاژ در برابر خوردگی در 250 c بسیار مقاوم است تاثیر عناصر دیگر بر اکسایش و مقاومت در برابر خوردگی را باید بررسی کرد. آلیاژهای دو تایی CO-5Si و CO-10Al مقاومت خوبی در برابر اکسایش نشان می دهند و آلیاژ CO-Al خواصی بهتری از آلیاژ CO-Cr دارد. درهر حال آلیاژهای دوتایی CO-Al در دمای بالا استحکام کافی ندارند تا بتوان آنها را پایه ای برای ساخت آلیاژهای کبالت در نظر گرفت.

فهرست مطالب و اسلایدها:

خواص فیزیکی فلز کبالت

اکسایش آلیاژهای کبالت

استحاله آلوتروپیک در کبالت

ساختار فازی آلیاژهای دو تایی پایه کبالت

سیستم دوتایی کبالت – مولیبدن

سیستم دو تایی کبالت – کربن

استحکام بخشی آلیاژهای کبالت

استحکام بخشی محلول جامد

رسوبگذاری

عیوب چیدن صفحههای اتمی

تشکیل کاربید

سوپر آلیاژهای پایه کبالت

زمینه استنیتی:

استحکام تنش – گسیختگی در دمای بالا