دریافت پاورپوینت آشنايي با نظام سلامت – 28729

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آشنايي با نظام سلامت، شامل: موارد پاورپوینت آشنايي با نظام سلامت می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش137 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مقدمه

ميدان و عرصه اصلي خدمات سلامت، جامعه مي‌باشد كه با توجه به اهميّت آن، بعنوان بهترين محيط آموزشي براي كاركنان نظام سلامت محسوب مي‌شود.

زمانيكه مؤلفه هاي موثر بر سلامت، دستخوش تغيير مي‌گردند زمينه هاي مخاطره آميز سلامت شكل گرفته و ابتلاء به بيماري، معلوليّت و مرگ اتفاق مي‌افتد.

توجه ويژه به مطلوبيّت به حدي اهميّت دارد كه دانشجويان رشته پزشكي از بدو ورود، با جامعه، سلامت و عوامل موثر بر آن آشنا شده و سبك و شيوه مديريت آنها را فرا بگيرد.

دوره تماس با جامعه را با اين هدف طراحي شده است كه دانشجو، در معرض جامعه قرار گرفته، با جامعه، اجزاي جامعه،مؤلفه هاي موثر با سلامت،عوامل مخاطره آميز، ساختارها و نهادهاي اجتماعي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم بر كيفيت زندگي يا مديريت آنها آشنايي نسبي پيدا كرده و بعنوان، متوليان سلامت، نقش موثرتري ايفا كنند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

بخش اوّل : آشنايي با نظام سلامت

تعريف نظام سلامت

چگونگي تكامل و تاريخچه نظام سلامت

شكل 1 ـ سازمان شبكه سلامت در كشور ايران

نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني دولتي در ايران

واحدهاي عرضه كننده خدمات و سطوح مختلف

شكل 2 ـ سطوح مختلف ارائه خدمات

خانه بهداشت

وظايف خانه بهداشت

مركز بهداشتي درماني روستايي

وظايف مركز بهداشتي درماني روستايي

تسهيلات زايماني

بخش جراحي هاي كوچك

واحدهاي عرضه خدمات درشهر

پايگاه بهداشتي

مراكز بهداشتي درماني شهري

ساير بخش هاي ارائه خدمات بهداشتي درماني در ايران

واحدهاي ارائه خدمات درمان بستري

مديريت شبكه شهرستان

مركز بهداشت شهرستان

وظايف مديريت شبكه شهرستان

برنامه هاي مركز بهداشت شهرستان

دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

بخش خيريه

سازمان هلال احمر

سازمان هاي خارجي

سازمان هاي غيردولتي مربوط به نظام سلامت (Non governmental organization NGO)

نحوه شكل گيري و اداره سازمان هاي غيردولتي

اصول سازمان هاي غيردولتي

منافع و مزاياي وجود سازمان هاي غيردولتي

سازمان هاي جهاني مرتبط با نظام سلامت در دنيا

تقسيم بندي مناطق 6 گانه سازمان جهاني بهداشت