دریافت پاورپوینت آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم – 28727

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم، شامل: موارد پاورپوینت آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:39 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

سطح 3- استنتاج غیر رسمی

در این سطح دانش آموزان قادرند خواصِ مفاهیم، شکل ها و انواع تعریفات مجرد را به صورت منطقی مرتب کنند و همچنین قادر به تشخیص شرط لازم و کافی مجموعه ای از خواص در مفاهیم و شکل ها هستند. آن ها به آسانی می توانند درک کنند که یک مربع، مستطیل است و همچنین یک مستطیل، متوازی الاضلاع است. در این سطح، دانش آموزان از روابط میان شکلهای مختلف آگاه هستند این روابط ممکن است برای دانش آموزان سطح دوم، مبهم و گنگ باشند. در سطح سوم، فهمی از استنتاج رسمی، نقش اصول، تعاریف رسمی، قضیه ها و عکس آن ها وجود ندارد.

فهرست مطالب واسلایدها:

آموزش خوب چیست؟

بازنمایی های مختلف

تعادل بین دانش مفهومی و دانش رویه ای

برخی ویژگیهای کتاب

حل مسئله به روش هاي مختلف

مسئله ي بازپاسخ

خطاهاي محاسباتي و «بدفهمي ها»

آموزش راهبردهای حل مسئله

آموزش راهبرد های حل مسئله

نظریه تفکر هندسی ون هیلی – ون هیلی

سطح 1- تشخیص يا دیداری