دریافت جزوه برنامه نویسی کامپیوتر – 28713

عناوین کلیدی فایل جزوه برنامه نویسی کامپیوتر، شامل: موارد مفاهیم اولیه برنامه نویسی,,آموزش برنامه نویسی رایگان,,آموزش برنامه نویسی c,,,,چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم,برنامه نویسی چیست و چه کاربردی دارد,,آموزش برنامه نویسی pdf,,آموزش برنامه نویسی جاوا,,بهترین سایت آموزش برنامه نویسی فارسی می باشد:

توضیحات:

جزوه برنامه نویسی کامپیوتر (30 صفحه) 
مخصوص شب امتحانیها ، باجزئیات کامل ، همراه با حل تمرین ومثال در هرقسمت 

به احتمال زياد شمانيز حوصله نوشتن جزوه رانداشته وچندروز مانده به امتحان بدنبال جزوه اي خوانا ، همراه باحل تمرين ومثال باذکر جزئيات کامل هستيد.
جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :

مقدمات زبان c
تعريف الگوريتم
ويژگيهاي زبان c
انواع داده ها
تعريف متغير
مقداردهي اوليه به متغير
عملگرها
عملگرهاي رابطه اي
عملگرهاي منطقي
عملگرهاي محاسباتي – رابطه اي
عملگرهاي بيتي
ساختار برنامه به زبان c
فايل سرتيتري و دستور پيش پردازنده
کاراکترهاي کنترلي
دستور ورودي
نحوه تعيين طول ميدان
ساختار تکرار
ساختار تکرار for
ساختار تکرار while
ساختار تکرار do-while
ساختار if ساده
ساختار if-else
ساختار if-else تو درتو
و دهها مثال و تمرين حل شده با جزئيات کامل