دریافت پاورپوینت فصل 16 شانزدهم کتاب کنترل فشار روانی (فشار شغلی) نوشته جرالد اس گرینبرگ – 28687

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل 16 شانزدهم کتاب کنترل فشار روانی (فشار شغلی) نوشته جرالد اس گرینبرگ، شامل: موارد پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب کنترل فشار روانی,خلاصه کتاب کنترل فشار روانی جرالد اس گرینبرگ,پاورپوینت کتاب کنترل فشار روانی نوشته جرالد اس گرینبرگ,پاورپوینت کتاب کنترل فشار روانی (فشار شغلی),پاورپوینت فصل16 شانزدهم کتاب کنترل فشار روانی نوشته جرالد ,,, می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل 16 شانزدهم کتاب کنترل فشار روانی (فشار شغلی) نوشته جرالد اس گرینبرگ مترجمان: محسن دهقانی،  بهمن نجاریان، علی شیرافکن، سیامک خدارحیمی در قالب pptx  و در حجم 67 اسلاید جامع: 


بخشی از متن:
فشار شغلی چیست؟
تعریف مفهوم فشار روانی شغلی بسیار سخت است. 
بدیهی است این نوع فشار روانی، ناشی از کار است و فقط در انسان روی میدهد. 
برخی از این فشارزاها ذاتی شغل هستند، برخی دیگر به نقش کارکنان در سازمان مربوط اند و برخی دیگر به پیشرفت کار، روابط شغلی و ساختار و فضای سازمان بستگی دارد.

منابع فشار شغلی چیست؟
ذاتی شغل
ارتقای شغلی
نقش فرد در سازمان
ساختار و فضای سازمانی
شبکه ارزیابی فشار شغلی