دریافت پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی (38 اسلاید) – 28674

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی (38 اسلاید)، شامل: موارد چهار نوع عفونت براساس تعاريف استاندارد NNIS,عفونت ادراري,عفونت محل جراحي,ذات الريه ( پنوموني ),عفونت خوني,پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی ,سپسيس باليني می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت آشنايی با تعاريف چهار عفونت اصلی (38 اسلاید)


بخشی از متن:

1: عفونت ادراري 
الف – عفونت ادراري علامت دار 
کد : UTI-SUTI
تعريف : عفونت ادراري علامت دار دست كم بايد يكي از ويژگيهاي زير را داشته باشد :
ويژگي 1 : بيمار دست كم يكي از علائم يا نــشانه هاي :
دمــاي بالاي °c38 ، تكرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد سوپرا پوبيک شديد با لمس موضعي ، فوريت ادراري را بدون وجود ساير علل داشته باشد و كشت مثبت با 10 ≥ ميكروارگانيسم در سانتي متر مكعب ادرار به شرط آن كه بيشتر از دو نوع ارگانيسم رشد نكند

سپسيس باليني
تعريف : سپسيس باليني بايد دست كم يكي از ويژگيهاي زير را داشته باشد :

ويژگي 1 : بيمار ، دســـت كم يكي از علائم و نـشانه هاي باليني زير را داشته باشد بي آنكه ناشي از علت شناخته شده ديگري باشد :

تب ( دمــاي بالاي °38) ، هيپوتانيســون ( فشار سيـــستوليك mHg90< ) ، يا اوليـگوري (hr /cm320< ) و كشت خون انجام نشده باشد و يا هيچ ارگانيسم يا آنتي ژني در خون يافت نشده باشد.


فهرست مطالب و اسلایدها:

تعريف چهار نوع عفونت براساس تعاريف استاندارد NNIS
عفونت ادراري
عفونت محل جراحي
ذات الريه ( پنوموني )
عفونت خوني