دریافت پاورپوینت فصل 12 دوازدهم كتاب بهداشت روانی نوشته جفري نويد، اسپنسر راتوس، ترجمه يحيی سيدمحمدی – 28661

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل 12 دوازدهم كتاب بهداشت روانی نوشته جفري نويد، اسپنسر راتوس، ترجمه يحيی سيدمحمدی، شامل: موارد پاورپوینت فصل 12 دوازدهم كتاب بهداشت روانی نوشته جفري نويد اسپنسر راتوس ترجمه يحيی سيدمحمدی,پاورپوینت فصل 12 دوازدهم كتاب بهداشت روانی,پاورپوینت كتاب بهداشت روانی يحيی سيدمحمدی,دانلود كتاب بهداشت روانی يحيی سيدمحمدی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل 12 دوازدهم كتاب بهداشت روانی (روابط و ارتباط) نوشته جفري نويد، اسپنسر راتوس، ترجمه يحيی سيدمحمدی در قالب pptx  و در حجم 51 اسلاید: 


بخشی از متن: 
روابط 
روابط نیز مانند افراد مراحل رشد متفاوتی را طی می کنند. جورج لوینگر جامعه شناس، مدل  مفهومی هدایت کننده ای را درمورد تغییرات رابطه عنوان کرد. این مدل که مدلABCDE نامیده  می شود .  
چرخه زندگی رابطه رمانتیک از نظر لوینگر
1.جاذبه
      2. تشکیل
             3. ادامه
                   4. تیرگی
                           5. فسخ 

جاذبه
روابط چگونه شروع می شوند؟
روابـط ممکن است هنگامی که فرد جدیدی را در یک سالن غذاخوری نشان می کـنیم 
 هنگامی که باید دانشجویان جدید وارد یک کلاس می شویم 
یا هنگامی که کسی شغلی را در اداره مجاورمیگیرد، آغاز شوند.
اما اغلب اوقات ، ما دیگران را صرفا بر حسب تصادف ملاقات می کنیم.بیشترین مشوق اینگونه تصادفات، مجاورت یا نزدیکی هستند.