دریافت پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی – 28657

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی، شامل: موارد پاورپوینت, آشنایی ,با ,فلسفه, ریاضی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 192 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

فصل یک
فلاسفه چگونه می اندیشند
nپلوتارک : سقراط نه صندلی برای شاگردانش چیده بودونه برکرسی می نشست، نه ساعاتی رابرای سخنرانیهایش از پیش تعیین می کرد. اوهمیشه درحال فلسفیدن بود. هنگامی که لطیفه می گفت، موقعی که درحال آشامیدن بود درآن حال که درخدمت سربازی بود هرجا شما رادرخیابان ملاقات می کرد، وسرانجام هنگامی که درزندان بود و زهررا می نوشید.

فهرست مطالب واسلایدها:

فصل یک : ماهیت فلسفه
فصل دو : روش جدید ریاضی
فصل سه : منطق نمادی
فصل چهار : بحرانهای تاریخی در مبانی ریاضیات
فصل پنج : فلسفه های ریاضی
فصل شش : ذوات ریاضی
فصل هفت : بحثی فلسفی در باب اصل موضوع انتخاب
فصل هشت : آشنایی با اعداد اصلی
فصل نه : رواقیون
مراجع