دریافت پاورپوینت آسیب های شانه – 28646

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آسیب های شانه، شامل: موارد پاورپوینت, آسیب های, شانه, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 30 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

بخش شانه شامل مفاصل زیراست :

مفصل شانه که شامل برجستگی سراستخوان بازو وحفره گلنوئید استخوان کتف است.کپسول این مفصل شل وآزاد بوده وامکان هرگونه حرکت در دامنه وسیع رافراهم میکند.

مفصل میان ترقوه وکتف که دردو ناحیه باهم مفصل میشوند،جانب خارجی استخوان ترقوه بوسیله رباطهای قوی به زائده آکرومیون استخوان کتف متصل میشود.همچنین زائده غرابی استخوان کتف واستخوان ترقوه بوسیله لیگامنت غرابی-ترقوه ای به یکدیگر مفصل میشوند.

مفصل جناغی-ترقوه ای،که بین استخوان ترقوه باقسمت بالایی استخوان جناغ ایجاد میشود.مفصل ضعیفی است ولی بوسیله کپسول مفصلی ورباطهای قوی احاطه شده است.