دریافت پاورپوینت آزمون‌های غیر مخرب – 28644

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آزمون‌های غیر مخرب، شامل: موارد پاورپوینت, آزمون‌های, غیر ,مخرب, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 35 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

آزمون مایع نافذ

Penetrant Testing (PT)

Dye Penetrant Inspection (DPI)

Penetrant Flaw Detection (PFD)

Liquid Penetrant Inspection (LPI)

بازرسی و آزمون سطحی

شناسایی ناپیوستگی‌های سطحی ( ناپیوستگی‌هایی که به سطح رسیده‌اند )

قابل کاربرد برای کلیه مواد مهندسی به جز مواد متخلخل ( جاذب مایعات )

مزایای آزمون مایع نافذ

قابل کاربرد برای مواد غیر فرومغناطیس

قابل کاربرد برای قطعات بزرگ با ابزارهای قابل‌حمل

توانایی بازرسی همزمان تعداد زیادی نمونه

قابل استفاده برای قسمت کوچکی از یک مجموعه پیچیده

ساده، ارزان و تفسیر راحت

حساسیت بالا

محدودیت‌های آزمون مایع نافذ

عدم توانایی در شناسایی ناپیوستگی‌های زیرسطحی و عمقی

نیاز به آماده‌سازی دقیق سطح

غیر قابل کاربرد برای مواد متخلخل

وابستگی به دمای قطعه و محیط

عدم تکرارپذیری قطعی

نیاز به سازگاری مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمون

فهرست مطالب و اسلایدها

آزمون مایع نافذ Penetrant Testing (PT)

Penetrant Testing (PT)

Dye Penetrant Inspection (DPI)

Penetrant Flaw Detection (PFD)

Liquid Penetrant Inspection (LPI)

بازرسی و آزمون سطحی

شناسایی ناپیوستگی‌های سطحی ( ناپیوستگی‌هایی که به سطح رسیده‌اند )

قابل کاربرد برای کلیه مواد مهندسی به جز مواد متخلخل ( جاذب مایعات )