دریافت پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال – 28643

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال، شامل: موارد پاورپوینت, آزمون های ,کنترل, کیفی, دستگاههای, رادیوگرافی, دیجیتال, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 121 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

کنترل کیفیت

کنترل کیفی در 3 سطح انجام می شود:

توسط تکنولوژیست

آزمون های روزانه بدون اندازه گیری پرتو ها .

2 –توسط فیزیسیست

این آزمون ها، شامل دزیمتری و تنظیمات غیر مخرب نیز می شود.

3- توسط کارشناسان شرکت نصب کننده

تنظیمات نرم افزار و سخت افزار سیستم

دوره زمانی آزمون های کنترل کیفی

موارد زیر باید بطور روزانه توسط تکنولژیست کنترل و بررسی شود:

Intreface ها

Workstation

واسطه های PACS

ترمینال ID

قرائت گر CR

فهرست مطالب و اسلایدها:

کنترل کیفیت

دوره زمانی آزمون های کنترل کیفی

آزمون های بهره برداری دستگاههای دیجیتال

آزمون های مورد نیاز براساس ضوابط

امور حفاظت در برابر اشعه در ایران

فانتوم های کنترل کیفی

محاسبه اعوجاج با استفاده از ابزار

مشخصات فانتوم های کنترل کیفی

مشخصات ابزار کنترل کیفی

مراجع استاندارد

روش های کنترل کیفی

دستگاههای دیجیتال

تطابق میدان نور با میدان اشعه

دز گیرنده تصویر

Dark Noise

معیار

استاندارد بودن سیگنال

Linearity

حافظه تصویر

Detector dose indicator consistency

در سیستم های CR

Homogenity

خطای درجه بندی

Dynamic Range

در دستگاههای غیر دیجیتالی

آستانه کنتراست برای آشکار سازی جزئیات تصویر

Detail Detectability

آزمون های خاص دستگاههای مختلف رادیوگرافی دیجیتال

دستگاه پانورامیک رادیوگرافی دیجیتال

دندان

کنترل کیفی دستگاههای پانورامیک دیجیتال

دستگاه ماموگرافی دیجیتال

آزمون های کنترل کیفی دستگاههای ماموگرافی دیجیتال

آزمون یکنواختی

آزمون های پایداری سیستم

دستگاههای فلورسکوپی و آنژیوگرافی

آزمون های کنترل کیفی دستگاههای فلورسکوپی

آزمون های پذیرش که قبل از شروع بکار دستگاه باید بعنوان اطلاعات اولیه برای آزمون های پایداری باید انجام شود

کنترل کیفی دستگاههای انژیوگرافی