دریافت پاورپوینت درباره آرسنيک – 28634

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درباره آرسنيک، شامل: موارد پاورپوینت ,درباره, آرسنيک, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

قسمتی از متن فایل :

لويزيت ( 2کلرو وينيل دي کلرو آرسين ) در جنگ جهاني اول بکار گرفته شد که شديدا” تاول زا است

عنصر ضروري بدن نمي باشد

خواص

شبه فلز است

مشابه فسفر است

آرسنيک فلزي غير سمي است ولي تري اکسيد آرسنيک و

گاز آرسين از سموم بسيار قوي ميباشد

مصارف

بعنوان آلياژ ، به منظور افزايش مقاومت سرب در صفحات باطري ، ياتاقان و پوشش کابل بکار ميرود

تري اکسيد آرسنيک در توليد آفت کش کاربرد دارد

گاز آرسين در صنعت ميکروالکترونيک کاربرد دارد

مواجهه

کارگران توليد آفت کش هاي آرسنيکي

کارگران صنايع ميکروالکترونيک ممکن است در معرض

گاز آرسين قرار گيرند

کارگران صنايع داروسازي

جذب ، متابوليسم و دفع

از طريق استنشاق (شايعترين ) ، پوست و گوارشي

جذب ميگردد

آرسنيک براحتي توسط گلبول هاي قرمز جذب ميشود و سپس در کبد ، کليه ، عضلات ، پوست ،استخوان و مو

تجمع مي يابد

دفع آرسنيک از طريق کليه ها صورت ميگيرد

عوارض

تماس ناگهاني با گاز آرسين موجب هموليز ميشود

پارستزي ديستال نشانه نوروپاتي محيطي

ناشي از آرسنيک مي باشد

سوراخ شدن تيغه بيني

بيماري پاي سياه (Blackfoot Disease) ناشي از

تماس با آرسنيک است که فرد مبتلا دچار اسپاسم عروقي و گانگرن ميشود

• Arsenic
Chronic Toxicity
Skin

• major target organ in chronic inorganic arsenic exposure
•Diffuse or spotted hyperpigmentation and, alternatively, hypopigmentation can first appear between 6 months to 3 years with chronic exposure to inorganic arsenic

¯Skin cancer is common with
protracted high-level arsenical exposure