دریافت پاورپوینت آتشفشان ها(تحقیق دانش آموزی) – 28628

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آتشفشان ها(تحقیق دانش آموزی)، شامل: موارد پاورپوینت, آتشفشان ها,(تحقیق دانش آموزی), می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:6 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

آتشفشان ها

فوران های آتشفشانی

فورانهای غیرانفجاری

فوران های انفجاری

گدازه چیست؟

ماگمایی که به سطح زمین می آید.

فوران گدازه

جریان گدازه

آتشفشان ها

در اطراف دهانه هایی که ماگما را به سطح زمین می آورند شکل می گیرند.

دهانه ها

گدازه

اتاق ماگما