دریافت پاورپوينت آتش و آتش سوزی – 28626

عناوین کلیدی فایل پاورپوينت آتش و آتش سوزی، شامل: موارد پاورپوينت, آتش, و, آتش, سوزی, می باشد:

توضیحات:

نوع فايل:power point

قابل ويرايش:37 اسلايد

قسمتي از اسلايدها:

خاموش كننده هاي پودر گاز فشنگ خارج

در نزديكي محل آتش سوزي ،خاموش كننده را روي زمين قرار داده ولوله پلاستيكي را ار گيره خارج وآن را با دستگيره با هم نگهداريد بدون آنكه بدن يا سر وصورت خود را در مسير سوپاپ ايمني خاموش كننده قرار دهيد. شير گاز را با چرخانيدن فلكه شير،فشار وكشيدن اهرم باز كنيد پس از آماده كردن خاموش كننده در فاصله اي دور تر از آتش سوزي،به آتش سوزي نزديك مي شويم در فاصله حدود سه متري از آتش سوزي،عمليات اطفايي را شروع مي نماييم هميشه سعي كنيد ابتدا قسمت جلو ونزديك آتش سوزي با خود را اطفاء نماييد

خاموش كننده هاي پودر وگاز فشنگ داخل

در اين نوع خاموش كننده ،فشنگ گاز co2 در داخل بدنه وزير در پوش قرار مي گيرد كه هنگام عمل با زدن ضربه يا فشار بر روي اهرم راه خروج گاز از داخل فشنگ باز وگاز وارد بدنه مي شود

فهرست مطالب واسلايدها:

تعريف آتش

درجه حرارت خود بخود سوزي

علل وشرايط بروز حريق

عوامل موثر برگسترش وشدت حريق

فازهاي حريق

انتقال حرارت

لوزي خطر

درجه بندي مواد از نظر اشتعال پذيري

درجه بندي خطر بهداشتي مواد هنگام آتش سوزي

درجه بندي مواد از نظر واكنش پذيري

درجه بندي مواد از نظر خطرات ويژه

طبقه بندي آتش سوزي از نظر اطفاء

گروه بندي حريق ها(N.F.P.A)

روشهاي اطفاء حريق

تقليل درجه حرارت بوسيله سرد كردن

جايگزين كردن گازهاي سنگين تر از هوا

قطع با دور ساختن مواد سوختني

خاموش كننده ها

طبقه بندي خاموش كننده ها از لحاظ كاربردي

رنگ خاموش كننده ها

خاموش كننده هاي پودري

خاموش كننده هاي پودر وهوا

خاموش كننده هاي پودر وگاز

خاموش كننده هاي پودر وگاز فشنگ داخل

خاموش كننده هاي گاز كربنيك

نحوه استفاده از خاموش كننده ها

نحوه استفاده از خاموش كننده هاي محتوي آب

نحوه استفاده از خاموش كننده هاي محتوي پودر

طريقه استفاده از خاموش كننده co2