دریافت پاورپوینت آبياری عمومی تعيين نياز آبی گياهان (تبخير و تعرق) – 28625

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آبياری عمومی تعيين نياز آبی گياهان (تبخير و تعرق)، شامل: موارد پاورپوینت, آبياری, عمومی, تعيين, نياز, آبی, گياهان, (تبخير و تعرق), می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 10 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

در زنجيره آب-خاک-گياه-اتمسفر، آب متسقيماً از سطح خاک و يا توسط گياه وارد اتمسفر می شود.

انتقال آب از سطح خاک به اتمسفر

انتقال آب از گياه به اتمسفر

به دليل ماهيت يکسان تبخير و تعرق و اثرات متقابل آنها بر يکديگر،
تفکيک آنها به سختی صورت می گيرد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

تبخير و تعرق

روش محاسبه ای

روش بلانی کريدل