دریافت پاورپوینت ایمنی تانک های ذخیره سازی – 28609

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت ایمنی تانک های ذخیره سازی، شامل: موارد پاورپوینت, ایمنی, تانک های, ذخیره, سازی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 44 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مخازن شناور :

اگر فشار بخار مایع ذخیره شونده زیاد باشد بعبارتی دمای جوش مایع کمتر از محیط بیرون باشد و در ضمن احتمال شعله ور شدن بخار مایع نیز زیاد باشد نمی توان از مخازن با سقف ثابت استفاده کرد زیرا در حالتی که میزان مایع درون مخزن کم باشد حجم بخار مایع درون بالا مخزن زیاد می شود و این امر خطر آتش سوزی را افزایش میدهد برای خل این مشکل از مخازن با سقف شناور استفاده می شود

مزیت های سقف ثابت روی سقف شناور :
1-محافظت سقف شناور و سیستم های آب بندی از عوامل جوی مانند باران، برف و باد
2-جلوگیری كامل از نشت مواد سمی و آتش گیر
3-امكان اعمال فشار مثبت روی سقف شناور به كمك گاز ازت به منظور جلوگیری از نوسان و كج شدن سقف شناور

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

تانك های درباز

تانکهای سربسته

مخزن باسقف ارتجاعی

عوامل موثر در طراحی مخازن

تجهیزات ایمنی مخازن

خطرات محتمل تانک های ذخیره سازی

افزایش بیش از حد فشار