دریافت پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر – 28608

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر، شامل: موارد بررسی علت مهاجرت روستاییان به شهرهاست,چه راهکارهایی را می توان برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها به کار برد,عوامل اقتصادی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد,پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر (مطالعه موردی روستای انگوران شهرستان ماهنشان)  در قالب pptx  و در حجم 19 اسلاید:

بخشی از متن:
مقدمه 
مهاجرت یکی از پدیده های مهم جمعیتی است که امروزه به خصوص در کشورهای جهان سوم مورد توجه است. مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد . این تحرک جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل سکونت به مقصد یا محل ورود می باشد. کشور ایران برکنار از جریان ها و تحولات جمعیتی و تکنولوژیکی دنیا نبوده و بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله مهاجرت های روستایی ویژگی های مشترکی را با اکثر کشورهای در حال توسعه دنیا نشان می دهد. با این حال به دلیل تفاوت های تاریخی، قومی و فرهنگی سرزمین ایران و نیز اختصاصات طبیعی و انسانی هر منطقه از کشور، تفاوت های معنی داری از لحاظ شکلی و محتوایی در پدیده مهاجرت روستایی مشاهده می شودکه بررسی تحلیل آن به منظور بهره گیری در برنامه ریزی روستایی و منطقه ای ضروری به نظر می رسد(قادری و همکاران، 1396)
مهاجرت یکی از شاخص های جمعیتی است که به جابجایی سکونتی از مکانی به مکان دیگر مربوط می شود. مردم غالباً از مکان هایی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها ضعیف و نا کافی و نارسا است خارج شده و به مناطقی که دارای جاذبه شغلی بهتر و دستمزدهای بالاتر و محرک های اقتصادی و اجتماعی بیشتری هستند وارد می شوند. در ایران با شکل گیری نظام سرمایه داری وابسته و نفوذ آن با تمامی ابعاد خود به بدنه جامعه ایران و ورود صنایع  جدید وارداتی و مکان یابی آنها در شهرها رابطه با روستا که بنیان اقتصادی شهرها همواره متکی بر مازاد اقتصاد روستا بود دگرگون شد. نتیجه این امر تشدید سرمایه گذاری در شهرها و گسترش مهاجرت روستا – شهری بوده است. به طوری که این روند پس از دهه چهل شمسی به ویژه بعد از اصلاحات ارضی سرعت گرفته و در زمان حال نیز ادامه دارد( ایمانی و باقرزاده،1390)
فهرست مطالب:
بررسی علت مهاجرت روستاییان به شهرهاست
چه راهکارهایی را می توان برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها به کار برد
عوامل اقتصادی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد
عوامل اجتماعی – فرهنگی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد
عوامل خدماتی – زیر بنایی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد
عوامل اقتصادی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد؟
عوامل اجتماعی – فرهنگی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد؟
عوامل خدماتی – زیر بنایی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد؟
چه راهکارهایی را می توان برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها به کار برد؟