دریافت پاورپوینت ایجاد مدل اولیه ای از کارت هوشمند سلامت – 28603

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت ایجاد مدل اولیه ای از کارت هوشمند سلامت، شامل: موارد پاورپوینت ,ایجاد, مدل, اولیه ای, از ,کارت ,هوشمند, سلامت, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 59 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تصادفات رانندگی

سالیانه 25-30 هزار نفر به علت حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند.

بار مالی در اثر مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث در ایران بین 2 تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی است.

سالهای از دست رفته در اثر بیماریهای مختلف ونیز آسیبها و حوادث صرفا برای دستمزدهای از دست رفته 5.6 % از تولید ناخالص داخلی است.

آمارسال 1382:
48000 مورد مرگ
مورد300000 بستری
نفر3000000 خدمات سرپایی

فهرست مطالب و اسلایدها:

تصادفات رانندگی

آلودگی هوا

اعتیاد

بیماریهای غیر واگیردار

از 350000 مرگ سالیانه در ایران

جایگاه ایران 2000-2002

افزایش امید به زندگی در امریکا در قرن بیستم معادل 30سال بوده است.

زیرساخت اطلاعاتی

برخی از کاربردهای کارت هوشمند

الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی جهت برخورداری آحاد ملت از بیمه همگانی

برخی از علل عدم اجرای بیمه همگانی

بکارگیری کارت هوشمند سلامت سازمانهای مربوطه را قادر میسازد تا

اهداف پروژه

مراحل انجام پروژه

فاز اول :مدل یابی

فاز دوم: طراحی سیستم

فاز سوم: ارزیابی

فاز چهارم: اجرا وپیاده سازی الگو

فاز پنجم: ارزیابی الگو

نتیجه گیری و پیشنهادات