دریافت پاورپوینت اهميت كارآفريني – 28602

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اهميت كارآفريني، شامل: موارد پاورپوینت ,اهميت ,كار,آفريني, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 10 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مطالعات نشان ميدهد كه

از نظر برخي از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مديريت، موتور حركت و رشد اقتصاد يك جامعه، كارآفرينان هستند كه در محيطي رقابتي

و در شرايط عدم تعادل (و نه تعادل ايستا) جامعه را به حركت در مي آورند و توسعه مي بخشند.

كليد موفقيت كارآفريني، يافتن روشهاي خلاقانه اي است كه با بكارگيري تكنولوژيهاي جديد يا بازاريابي بهتر، سريعتر و كم هزينه تر كالاهاي جديد،

خواسته هاي بشري را به نحو احسن برآورده مي سازند. اين به معناي توليد كالاهاي موجود با هزينه هاي كمتر يا ارتقاء كيفيت آنها و يا به معناي ايجاد بازارهايي براي كالاهاي كاملاً جديد است.

تعاريفي كه از كارآفريني ارائه شد، مبين آن است كه،

كارآفرين منتظر سرمايه گذاري و ايجاد شغل ازطرف دولت نيست.

او خود با شناخت صحيح از فرصتها و استفاده ازسرمايه هاي راكد امكاناتي را فراهم نموده و با سازماندهي و مديريت مناسب منابع، ايده خويش را عملي مي نمايد.

او تنها خودش شاغل نمي شود، بلكه بدون اتكاء به دولت،در بخش غيردولتي براي تعداد ديگري نيز شغل مي آفريند و علاوه برآن نقش مهمي در توليد و«اشتغال مولد» دارد.

اين امر سبب كاهش نرخ بيكاري بدون نياز به سرمايه گذاري دولت براي ايجاد اشتغال ميگردد.

البته دولت مي تواند با ارائه تسهيلات و پيگيري سياستهاي مناسب، حركت كارآفرينان را شدت و شتاب بخشد.

فهرست مطالب و اسلایدها

تعاريف و مفهوم كارآفريني

اهميت كارآفريني از نظر ايجاد اشتغال

همچنين مطالعات در ايران نشان مي دهد كه

نكته