دریافت پاورپوینت اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناس پرستاری – 28600

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک کارشناس پرستاری، شامل: موارد پاورپوینت, اهمیت, و ,چگونگی, تعیین, وزن, خشک, کارشناس, پرستاری, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 25 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تعریف وزن خشک

وزن خشک وزنی که بیماربدون آب اضافه جمع شده دربدن بین دودیالیزدارد که این مانند وزن فردی با کلیه های طبیعی پس از ادرار کردن است
پایین ترین وزنی که پس ازدیالیزمیتوان به آن رسید بدون آن که علائم کمبود حجم مانند افت فشارخون دربیماربروزنماید.
دراین وزن بیمارباید کاملا هیدراته باشد واحساس تشنگی نکند.
روشهای پاراکلینیکی تخمین وزن خشک

بررسی قطر ورید اجوف تحتانی
بررسی مارکرهای بیوشیمیایی
مانیتورینگ حجم خون

اولترافیلتراسیون در طی دیالیز باعث برداشت مایع و املاح و یون ها میگردد. که این کاهش حجم خون با مایع بینابینی جایگزین میگردد.

مانیتورینگ حجم خون بوسیله تغییرات Pr,HCTسرم صورت میگیرد.

ثبت مداوم میزان هماتوکریت در طی دیالیز میتواند از میزان Blood volume خبر داده و ثابت بودن HCTنشان دهنده volume over load است.

فهرست مطالب و اسلایدها:

وزن خشک

فیزیولوژی

وزن خشک چگونه تخمین زده می شود

علائم افزایش مایعات بدن

روشهای پاراکلینیکی تخمین وزن خشک

توصیه