دریافت پاورپوینت اهمیت پیوند اعضاء از بیمار مرگ مغزی – 28599

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اهمیت پیوند اعضاء از بیمار مرگ مغزی، شامل: موارد پاورپوینت, اهمیت, پیوند, اعضاء, از ,بیمار ,مرگ, مغزی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 26 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

پيوند اعضاء از جسد يكي از روش هاي درماني شناخته شده در بيماران

مبتلا به نارسايي اعضاء مي باشد.

نرخ اهدا پاسخگوي نياز بيماران به اعضاي پيوندي نبوده و تفاوت فاحشي با شاخص هاي جهاني دارد.

در ايران چندين هزار بيمار نيازمند به عضو در ليست انتظار پيوند

مي باشند كه سالانه 25% از آنها فوت مي شوند.

ميانگين رضايت گيري كنوني اهداي عضو در ايران 37% است.

با افزايش موارد پيوند از بيمار مرگ مغزي تعداد موارد پيوندي از موارد

زنده كاهش يافته است.

به جز كليه كه قابل اهدا از زنده به زنده مي باشد تنها منبع فراهم آوري اعضاي پيوندي براي نجات جان بيماران نيازمند به عضو ارگان هاي افراد

فوت شده یا مرگ مغزي است.

فهرست مطالب و اسلایدها:

اهميت پيوند اعضاء از بيمار مرگ مغزي

مشكلات برنامه پيوند اعضا

تاریخچه پیوند ایران

مراحل اهداء اعضا

مراحل اهداء اعضا

انتخاب و ارزيابي اهداكننده

آزمايشات درخواستي

كنترا انديكاسيون هاي مطلق پيوند اعضا

كنترا انديكاسيون نسبي اهداء اعضا

اخذ رضايت به اهداء عضو از خانواده مرگ مغزي

راه حل اين مشكل

مراحل رضايت گيري