دریافت پاورپوینت اورژانس های روانپزشکی – 28595

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اورژانس های روانپزشکی، شامل: موارد پاورپوینت, اورژانس های, روانپزشکی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل : power point

قابل ویرایش : 20 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها :

اورژانس های روانپزشکی حالاتی هستند که مداخله فوری درمانی را ا یجاب میکنند و تاخیر در پرداختن به آنها میتواند موجب بروز صدماتی به خود بیمار و یا اطرافیان گردد.مانند: پرخاشگری – خودکشی – …

در زنان و مردان – در متاهلین ومجرد ها هردو دیده میشوند .
20% آنها مساله ای مربوط به خودکشی دارند.
10-30% پرخاشگر یا تهاجمی اند. 40% نیاز به بستری دارند. 30-5% یک اختلال طبی هم دارند.
اقدام عمدی برای خاتمه بخشیدن به زندگی است و معمولا در فردی ایجاد میشود. که در تنگنایی گرفتار شده وتنها راه نجات خود را اینکار میپندارد.
یک مشکل چند بعدی است.
اقدام به خودکشی در زنان بیشتر است (3به 1). ولی خودکشی موفق در مردان بیشتر است (4 به 1).
اولین اولویت اورژانسی بهداشت روانی است.
در امریکا هشتمین علت منتهی به مرگ است –ولی سومین علت در 24-15 ساله ها میباشد .
در ایران :
مثال منطقه پر وفور: ایلام – لرستان
یک منطقه با شیوع نسبی متوسط : اصفهان
یک منطقه با شیوع نسبی کمتر: یزد

فهرست مطالب و اسلاید ها :

تعریف و مقدمه

انواعي از اورژانس هاي روانپزشكي

EPIDEMIOLOGY

عوامل موثر در افزایش

بقیه عوامل بیولژیک

OTHER RISK FACTORS

برخی از عوامل خطر از زبان تحقیقات داخلی

تکرار خودکشی