دریافت پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای – 28590

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای، شامل: موارد پاورپوینت, انواع, طبقه, بندی, بودجه ای, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش 39اسلاید

قسمتی از اسلاید:

درآمدهاي اختصاصي نيز به موجب قانون وصول، و به خزانه دولت واريز می‌‌شوند، ليكن عموماً معادل 100 درصد آن يا معادل اعتباري كه در قانون بودجه ساليانه پيش بيني شده است در اختيار دستگاه وصول كننده قرار مي‌گيرد.

اعتبارات «هزينه‌اي» ظرفيت‌هاي موجود را حفظ و نگهداري مي‌كند و موجبات اعمال حاكميت دولت را ميسر مي‌سازند و هزينه‌هاي حضور و استقرار حاكميت و اقتدار دولت را تامين مي‌كند.

فروش و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي:فروش ساير اموال و دارايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي است كه در سايربخش‌هاي فوق طبقه‌بندي نمي‌شوند. اموال منقول و غير منقول , اموال اسقاطي و اموال تمليکي ,ضبطي و قاچاق در اين بخش قرار می‌گيرند.

ماليات‌ها قسمت‌هاي عمده‌اي از درآمد واحدهاي دولتي را تشكيل مي‌دهند كه از انتقالات اجباري تشكيل مي‌شود گرديد برخي از انتقالات اجباري خاص نظير جرايم، غرامات، مصادره‌ها و حق بيمه‌هاي اجتماعي جز درآمد مالياتي محسوب نمي‌شوند

فهرست مطالب:

طبقه بندی منابع

درآمدها

واگذاری دارایی های سرمایه ای

واگذاری دارایی های مالی

طبقه بندی مصارف

اعتبارات هزینه ای

تملک دارایی های سرمایه ای

تملک دارایی های مالی

طبقه بندی عملیات

طبقه بندی سازمانی

طبقه بندی اقتصادی