دریافت پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی – 28582

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی، شامل: موارد پاورپوینت, انگیزه, و, نقش, آن, در ,پیشرفت, تحصیلی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل : power point

قابل ویرایش :17 اسلاید

قسمتی از اسلایدها :

معلم خوب کسی نیست که بیشترین چیزها را در کمترین زمان آموزش می دهد، بلکه آن کسی است که شوق آموختن و فهمیدن را در در دانش آموزان ایجاد می کند.

علاقه و انگیزه سائقی است که شخص را بسوی هدفی می راند.

طبقه بندی انگیزة تحصیلی از نظر اهداف:

1- انگیزة تحصیلی بیرونی: بعضی از دانش آموزان برای رسیدن به پاداش های بیرونی مثل نمرات خوب برانگیخته می شوند. استفادة نابجا و تأکید بر این شیوه ممکن است پیامدهای منفی زیادی داشته باشد.

— عوامل انگیزة تحصیلی بیرونی:
– تقویت مثبت بیرونی – کسب موقعیت شغلی خوب

– تأیید بزرگسالان – تحسین

– ترس از انزوا و تنهایی یا ترس از تنبیه – احترام و توجه

– توجه دلسوزانه یا حمایت عاطفی – احترام اجتماعی یا خانوادگی

– ترس از محرومیت یا اخراج از مدرسه

فهرست مطالب و اسلایدها:

انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

انواع انگیزة تحصیلی

طبقه بندی انگیزة تحصیلی از نظر مدت

اثرات بی انگیزگی تحصیلی

منابع بی انگیزگی تحصیلی

راههای افزایش انگیزه تحصیلی