دریافت پاورپوینت انرژی وتبدیل های آن – 28577

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت انرژی وتبدیل های آن، شامل: موارد پاورپوینت, انرژی ,و,تبدیل های, آن, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 35 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

کار انجام شده روی یک جسم میتواند به شکل انرژی پتانسیل گرانشی درآن ذخیره شود.
مثال:کتابی که به آرامی از طبقه پایین کتابخانه به طبقه بالای جابجا شده که در آن انرژی پتانسیل گرانشی دران ذخیره شده است.

فهرست مطالب واسلایدها:

آشنایی با مفهوم کار وعامل موثر در آن

آشنایی با انرژی جنبشی وپتانسیل وعوام آن

آشنایی باقانون پایستگی انرژی

آشنایی با انرژی ذخیره شده درمواد غذایی