دریافت پاورپوینت اندازه گيری نيرو، گشتاور و کرنش – 28570

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اندازه گيری نيرو، گشتاور و کرنش، شامل: موارد پاورپوینت, اندازه گيری, نيرو,گشتاور, و, کرنش, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 23 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مکانيکی

استفاده از خاصيت فنری اجسام ( در محدوده کشسان)

استفاده از توازن نيروها ( اهرم بندی، چرخدنده)

تبديل نيرو به فشار ( فشار سنج ها)

الکتريکی

استفاده از خاصيت پیزو الکتريک ( نيرو سنج کريستال پيزو الکتريک)

کرنش سنج مقاومت حساس ( استرين گيج)

تبديل نيرو به جابجايي ( مثل LVDT)

فهرست مطالب و اسلایدها:

روش ها

استفاده از خاصيت کشسانی اجسام

روشهای اندازه گيری خيز ناشی از اعمال نيرو

روزت مستطيلی

روزت دلتا

تعیین θ در ارایش ها

مثال

LVDT

اندازه گيری گشتاور و توان

اندازه گيری گشتاور از طريق اندازه گيری تغيير شکل زاويه ای (پيچش)

اندازه گيری گشتاور از طريق ترمز پرونی

دينامومتر هيدروليکی) نيرو سنج froude )

نيرو سنج جريان فوکو (ادی)

دينامومتر جريان مستقيم

ترانسديوسر گشتاور Torque Transducer

حسگر های متفرقه گشتاور