دریافت پاورپوینت اندازه گيری جريان (مايعات) – 28568

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اندازه گيری جريان (مايعات)، شامل: موارد پاورپوینت, اندازه گيری, جريان, (مايعات), می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش44 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تعريف جريان

اهميت آن بدليل کاربرد در کارهای متنوع
اهميت اقتصادی کار (آب، نفت، گاز….)
عبور مقدار معينی (حجم يا جرم) از ماده در واحد زمان از يک مسير (لوله، کانال،…)
واحد آن GPM, CFM, CMS, Liter/Min
اهميت دقت اندازه گيری و مسائل اقتصادی
در اندازه گيری دبی فشار و دما هم نقش دارند
دبی سنج های تجارتی عموماً به صورت دبی حجمی (حجم در واحد زمان) و در شرايط استاندار 1 اتمسفر و 20 درجه سانتی گراد اندازه گيری می کنند
روشهای اندازه گيری به عوامل زير بستگی دارد:
جنس ماده

ميزان چسبندگی

درجه حرارت

هدايت الکتريکی

مقدار جريان

مقدار مواد معلق

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعريف جريان

استاندارد اندازه گيری

روشهای اندازه گيری جريان

روشهای توزينی

جريان سنج حجمی جابجايی مثبت ( شمارشگر) (PD)

جريان سنج پيستونی

دبی سنج رقاصکی Nutating Disk

دبی سنج با پره های بيضوی

دبی سنج پره ای

جريان سنجهای مبتنی بر روشهای انسدادی

روشهای انسداد

روتامتر

اصول تئوری روتامتر

دبی سنج مبتنی بر تير خمشی

دبی سنج توربينی

دبی سنج مغناطيسی

باد سنج (کاوشگر) سيم داغ

دبی سنج مبتنی بر فشار (کاوشگر فشار)

اندازه گيری دبی در مجاری رو باز

سرريزها Weirs

روزنه Orifice

اندازه گيری جريان مواد خشک