دریافت پاورپوینت اندازه حركت وكاربردهاي آن (مكانيك كوانتومي) – 28566

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اندازه حركت وكاربردهاي آن (مكانيك كوانتومي)، شامل: موارد پاورپوینت, اندازه ,حركت, و,كاربردهاي, آن, (مكانيك كوانتومي), می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 45 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

ويژه بردارهاي تكانه نابهنجارند بنابراين متعلق به فضاي هيلبرت نيستند

با وجود اين كه اين موضوع مشكلي ايجاد نمي كند اما فرض مي كنيم فضاي ما مكعبي با ابعاد بزرگي از L است .به اين صورت از بي نهايت شدن نرم جلوگيري مي كنيم و شرايط مرزي دوره اي را اعمال مي كنيم.
تئوري پراكندگي پراش

هدف ما در اين قسمت بررسي تئوري پراش و كاربردهاي كوانتوم در اين قسمت است

پراكندگي پراش به وسيله آرايه دوره اي

اين مسئله را از دو روش متفاوت دنبال مي كنيم

چگونگي چگالي احتمال

توزيع احتمال تكانه

فهرست مطالب و اسلایدها:

نمايش تكانه

توزيع تكانه در يك اتم

قضيه بلوخ

تئوري پراش

آزمايش پراش

حركت در ميدان يكنواخت نيرو