دریافت پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر – 28565

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر، شامل: موارد پاورپوینت, انجمن, خيريه, حمايت, از ,بيماران ,خاص, شهرستان, مهديشهر, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 14 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

6-جلب حمـايت و كمك هاي دولتـي و مردمـي در داخل و
خارج کشور .
7-ايجاد ارتباط و همكاري با انجمن هاي علمي ، حمايتــي و
صنفي بيماران خاص در سطح داخلي و بين المللي .
8-گسترش فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي و خدمات مربوط به
تشخيص ، درمان و آگاهيهاي اجتماعي .
9-ارائه و اجراي طرحهاي قابل اجراء براي پيشگيري و بهبود
وضعيت درماني و اجتماعي بيماران خـاص به نهـادهـاي
مختلف اجرائي .

فهرست مطالب واسلایدها:

روش اجرای هدف

اركان انجمن عبارتند از

وظايف مجمع عمومی موسس

وظايف مجمع عمومی عادی امناء

وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح ذيل مي باشد

وظايف و اختیارات هيئت مديره در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد

وظايف بازرس به شرح ذيل مي باشد

وظايف مديرعامل به شرح ذيل مي باشد