دریافت پاورپوینت امنیت پایگاه داده اوراکل – 28559

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت امنیت پایگاه داده اوراکل، شامل: موارد پاورپوینت, امنیت, پایگاه, داده, اوراکل, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 43 اسلاید:

قسمتی از اسلایدها:

سابقه امنيتي Oracle

رابطه قديم شرکت Oracle و سازمان CIA آمريکا
تاثير اين رابطه در انتخاب مکانيزمهاي امنيتي از آغاز
نوع پيامهاي خطا Oracle v.2 در سال 1979
Ÿselect EMP_LAST_NAME
from EMLPOYEES;
ŸError at line 2:
ORA-00942 :table or view does not exist
دريافت اين پيام در صورتي که دسترسي درست نباشد
– امکان تشخيص براي مهاجم وجود ندارد (جدول موجود نيست يا دسترسي)
در آن زمان دسترسي فيزيکي به کامپيوترها نيز مشکل بود

پشتيبان گيري (Backup)
به عنوان يک خط مشي امنيتي
عوامل ايجاد خطا
–خطاي کاربر : پاک کردن رکوردي از داده ها به طور اتفاقي
–خطاي توسعه دهنده : رفتار متفاوت کد در فازهاي تست و عمليتي
–خطاي مدير : حذف غير عمد يک جدول عملياتي
–خطاي مهاجم : پاک کردن عمدي اطلاعات
–خطاي سخت افزاري : خراب شدن تجهيزات
–خطاي طبيعي :آتش سوزي، سيل،…
وجود ابزارهاي import و export