دریافت پاورپوینت الگوريتم جديد برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته بندی – 28553

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت الگوريتم جديد برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته بندی، شامل: موارد پاورپوینت, الگوريتم ,جديد ,برای, شبکه ,عصبی, MLP ,در, کاربردهای, دسته, بندی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 16اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

روش های متداول در آموزش شبکه MLP پس انتشار خطا کمترين مربعات خطا ارائه روش لونبرگ مارکوات روش های نيوتنی

در تمام روش های فوق معيار آموزش وزن ها با معيار دسته بندی متفاوت است. تخمين توابع دسته بندی شناسايی سيستم روش های متداول در دسته بندی شبکه های عصبی روش های پارامتری برخلاف کابردهای شناسايی سيستم و تخمين توابع، در کاربردهای دسته بندی، بينهايت خروجی مطلوب برای شبکه وجود دارد. شرط صفر بودن خطا در روش های آموزش متداول شرط صفر بودن خطا بر اساس معيار دسته بندی شرط صفر بودن خطا بر اساس معيار آموزشی پيشنهادی خروجی مطلوب در روش پيشنهادی خطای خروجی شبکه با ورودی مطلوب فوق 500 دسته بندی پيکسل های تصوير ماهواره ای با ابعاد 80*120در دوازده باند کلاس های 1 و 2 شامل 2400 پيکسل و ساير کلاس ها شامل 800 پيکسل

فهرست مطالب و اسلایدها:

شبکه های عصبی

روش های متداول در آموزش شبکه MLP

روش پيشنهادی

شبيه سازی