دریافت پاورپوینت الگو های ساختاری اتم – 28552

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت الگو های ساختاری اتم، شامل: موارد پاورپوینت, الگو های, ساختاری, اتم, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 19 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

نام عناصر:

1- ازخاصیت آن عنصر

2- از نام مکانی که آن عنصر در آن مکان کشف شده است

3- از نام کانی که شامل آن عنصر است

4- از کاربردی که آن عنصر دارد

فهرست مطالب و اسلایدها:

رابطه دوبروی

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

معادله شرودینگر بر اساس مکانیک کوانتوم

عدد کوانتومی اصلی (n)

عدد کوانتومی فرعی یا اندازه حرکت زاویه ایی (l)

شکل اروبیتال ها

عدد کوانتومی مغناطیسی ml

عدد کوانتومی اسپین (ms)

نام عناصر

نمادهای عناصر

یون

اوزان اتمی

تعیین جرم های موثر در واکنش

چگالی گازها

طیف سنجی جرمی