دریافت پاورپوینت درمان شناختی رفتاری با زوجین (34 اسلاید) – 28534

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درمان شناختی رفتاری با زوجین (34 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت درمان شناختی رفتاری با زوجین ,ارتباط چیست,اهداف برقراری ارتباط در مشاوره با زوج,اعتبار بخشی به درمانگر,ایجاد یک جو امن ,ایجاد رابطه همکارانه با زوج, درمان شناختی رفتاری زوجین می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درمان شناختی رفتاری با زوجین 

بخشی از متن:
ارتباط چیست؟
منظور از ارتباط در مصاحبه بالینی، فرایندی است که از ابتدای جلسه شروع شده و تا انتها ادامه دارد و عموماً باعث ایجاد احساس راحتی در مراجعین و به دنبال آن بیان اطلاعات به شیوه کاملتر توسط آنها می شود.
اهداف برقراری ارتباط در مشاوره با زوج
اعتبار بخشی به درمانگر
ایجاد یک جو امن 
ایجاد رابطه همکارانه با زوج
ارزیابی و کسب اطلاعات
درک درست درمانگر از مسائل مراجعین 
ایجاد امید
ایجاد انگیزه برای تغییر