دریافت پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلب (38 اسلاید) – 28517

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلب (38 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلب (38 اسلاید),الكترو كارديوﮔراف ,سانتريفوﮊ ,ﭘالس اكسي متر ,فور ,راديوﮔرافي ,تشك مواج ,ﮔره سينوسي , دهليزي ( SA),ﮔره سينوسي , بطني ( AV),دهليزها,بطن ها,بافت ﭘوركينز می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت الكترو كارديوﮔراف و قلب (38 اسلاید) 


قسمتی از اسلایدها: 

الكترو كارديوﮔراف  
سانتريفوﮊ 
ﭘالس اكسي متر 
فور 
راديوﮔرافي 
تشك مواج 
 

ECG الكترو كارديوﮔراف
منشا فعاليت الكتريكي قلب انقباض صاف و منظم دهليزها و بطن ها
به شكل مجموعه اي هماهنگ از وقايع الكتريكي است كه درون قلب اتفاق مي افتد .

انواع مختلف بافتهاي قلبي
ﮔره سينوسي – دهليزي ( SA)
ﮔره سينوسي – بطني ( AV)
دهليزها
بطن ها
بافت ﭘوركينز