دریافت اصول بنیادین در تبیین و درمان اختلالات روانی از دیدگاه شناختی رفتاری – 28516

عناوین کلیدی فایل اصول بنیادین در تبیین و درمان اختلالات روانی از دیدگاه شناختی رفتاری، شامل: موارد اصول بنیادین در تبیین و درمان اختلالات روانی از دیدگاه شناختی رفتاری,مدل شناختی رفتاری اختلالات روانی,ساختار کلی درمان در نظریه شناختی رفتاری,درمان شناختی رفتاری در سه محور اتفاق می افتد,مراحل و ساختار جلسات درمانی,فرمول بندی شناهتی , درمانی می باشد:

توضیحات:

بخشی از متن:

اصول بنیادین در تبیین و درمان اختلالات روانی از دیدگاه شناختی رفتاری
1. شناخت ها، رفتارها و هیجان ها را تعیین می کنند، ولی در عین حال رفتارهای معیوب و هیجان های منفی خود باعث تشدید شناخت های منفی، تحریف شده و ناکارآمد می شوند.
2. نظام پردازش اطلاعات می تواند در تمامی سطوح، از جمله ادراک، توجه، حافظه و تعبیر و تفسیر دچار سوی مندی و تحریف شود.
3. اگرچه نظام پردازش اطلاعات مستعد تحریف و سوی مندی است، ولی به همان اندازه قابلیت اصلاح را نیز دارد.
4. اصلاح نظام پردازش اطلاعات با روش رایج در علم انجام می شود. یعنی بیمار می آموزد که بر اساس فکرهایش فرضیه بسازد، ملاک عینی برای رد یا تایید فرضیه اش ابداع کند، به صورت عملی با جمع آوری شواهد رفتاری و ذهنی فرضیه را بیازماید و در صورت تایید نشدن، فرضیه را به گونه ای تعدیل کند که با شواهد موجود منطبق باشد.
فهرست مطالب:
مدل شناختی رفتاری اختلالات روانی
ساختار کلی درمان در نظریه شناختی رفتاری
درمان شناختی رفتاری در سه محور اتفاق می افتد
مراحل و ساختار جلسات درمانی
فرمول بندی
فرمولبندی  شناختی-رفتاری و برنامه درمانی
ساختار جلسات درمان