دریافت پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (مصاحبه سنجشی) – 31579

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (مصاحبه سنجشی)، شامل: موارد روانشناسی بالینی فیرس,کتاب روانشناسی بالینی فیرس , مهرداد فیروزبخت , تیموتی جی, ترال, میچل جی, پرینستین,خلاصه روانشناسی بالینی فیرس,پاورپوینت فصل ششم,مصاحبه سنجشی,مصاحبه بالینی,سنجش بالینی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت (مصاحبه سنجشی) در قالب pptx و در حجم 62 اسلاید: 

بخشی از متن:
سنجش بالینی (clinical assessment) 
عبارتست از ارزیابی نقاط قوت و ضعف فرد، مفهوم بندی مسأله و عوامل سبب شناختی احتمالی و تجویز راهی برای کاهش مشکل.
سنجش عملی نیست که یک دفعه انجام شود و برای همیشه خاتمه یابد بلکه در بسیاری از موارد یک فرایند مستمر است و حتی مثل روان درمانی، یک امر روزمره. سنجش بالینی است که تعیین می کند متخصص بالینی چگونه تصمیم گیری با مشکلات را حل کند
سنجش با ارجاع شروع می شود. یک نفر – والدین، معلم، روان پزشک، قاضی یا شاید یک روان شناس – سؤالی در مورد بیمار دارد. برای مثال «چرا جانی نافرمان و سرکش است»؟ 
اطلاعاتی که متخصص بالینی در سنجش بالینی به دنبال آنهاست تا حد زیادی تحت تأثیر گرایش نظری او قرار می گیرد مثلا متخصصی که گرایش روانپریشی دارد بیش از متخصصی که گرایش رفتاری دارد در مورد تجارب اوایل کودکی سوال می کند. 
سنجش مجموعه استانداردی از روش ها نیست. به تمام مراجعان آزمون های مشابهی داده نمی شود و از تمام آنها سؤالات مشابهی پرسیده نمی شود. هدف سنجش کشف «ماهیت روانی حقیقی» مراجع نیست بلکه هدف سنجش، توصیف مراجع به شکلی مفید است؛ توصیفی که در نهایت موجب حل مسأله شود.