دریافت پاورپوینت اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده – 28489

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده، شامل: موارد پاورپوینت, اصول ,اولیه ,محافظت ,از ,آب ,برج ,خنک, کننده می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 17 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

در یک برج خنک کننده، تبخیر اصلی ترین راه زدودن گرما است و تبخیر باعث افزایش مواد معدنی موجود در آب می شود.

رسوب گذاری به عوامل زیادی بستگی دارد:

ضریب هدایت آب جبرانی

سختی کل آب جبرانی

مجموع آلکالیتی(PH) آب جبرانی

بار گرمایی یا تفاوت دمایی ورود و خروج برج خنک کننده

نوع مواد شیمیایی مورد استفاده در برج خنک کننده
فهرست مطالب و اسلایدها:

به چه دلیل محافظت از آب؟

آب چه مشکلی دارد؟

مواد جامد چه چیزهایی هستند؟

در مورد جامدات بیشتر بدانیم

تمام ذرات جامد شبیه هم نیستند

تکرار سیکل

رسوب گذاری

زیر آب زنی

رسوب

درک کنترل رسوب

نکته کلیدی در کنترل رسوب

اصول اولیه خوردگی

کنترل خوردگی

روشهای معمول جلوگیری از خوردگی

دیگر مدلهای خوردگی

ضروریات نگه داری آب برج خنک کننده