دریافت پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی – 28483

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی، شامل: موارد پاورپوینت, اصول, مستند,سازی, اطلاعات, پزشكی می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 33 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مدارك پزشكی چيست؟

مجموعه اسناد ومدارك مربوط به خدمات بهداشتی،
درمانی، پاراكلينيك،اداری و پشتيبانی ارائه شده به بيماران از زمان ورود تا هنگام خروج آنهااز مركc بهداشتى درمانی.

اطلاعات ثبت شده توسط اعضای تيم درمانی بايد به آسانی قابل بازيابی و خواندن باشد؛ زيرا مدارك پزشكی يك بيمار ممكن است بوسيله افراد بسياری خوانده شود از جمله :
اعضای مختلف تيم درمانی
سازمان های اعتباربخشی
ارزيابان بهبود عملكرد
مستند سازی اصطلاحات پزشكی

تيم درمانی بايد اطلاعات كاملی در زمينه اصطلاحات پزشكی داشته و با اختصارات و علائم استاندارد آشنائی داشته باشند.
برخی پزشكان از اختصارات وواژه های غير استاندارد استفاده می كنند.
اختصارات بايد از بخشهای حياتی تر پرونده بيمار (تشخيصهای نهائی، اقدامات، علل خارجی حوادث، علل فوت) حذف شوند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

تعريف

مدارك پزشكی چيست؟

اهميت و اهداف مستند

دستورالعمل های مستند سازی

قوانين عمومی مستندسازی پزشكی

محتوای گزارشات پزشكی

مستندسازی سير بيماری

خطاهای شايع در پرونده نويسی